Kas yra Lietkoopsąjunga
Misija
Vizija
Įstatai
Istorija
Valdyba
Organizacinė struktūra
Kontaktai
KOOP's AKCIJA !!!
Kooperatinė bendrovė Lietuvos kooperatyvų sąjunga
Gedimino pr. 28/2
LT-2600 Vilnius
Tel.: (8-5) 262 37 97
Faksas: (8-5) 212 66 63
El. paštas: litkoop@lvks.lt
Top100.lt
Naujienos ir aktualijos
Kooperatyvai Europoje 2015 m.

2016-05-10

Š. m. balandžio 20 d. Briuselyje įvyko Tarptautinio kooperacijos aljanso Europos regiono „Cooperatives Europe„ generalinė asamblėja, kurios metu valdyba pateikė 2015 m. veiklos ataskaitą, informacija apie kooperatyvus Europoje ir jų vaidmenį. 2015 metais Europoje buvoapie 180.000 kooperatyvų, kurie jungė daugiau kaip 140 mln. narių. Daugiau kaip 17%. Europos gyventojų yra kooperatyvų nariai ir aktyviai dalyvaudami, naudojasi kooperatyvų paslaugomis. Kooperatyvuose dirba daugiau kaip 4,5 mln. darbuotojų. Palyginus su 2009 metais kooperatyvų skaičius padidėjo 12%, narių – 14%. Europoje Kooperatyvų metinė apyvarta siekia 1.000 milijardų Eur. – t. y. daugiau nei Suomijos, Švedijos, Norvegijos ir Danijos šalių kartu sudėjus Bendrasis vidaus produktas (BVP). Daugiausiai kooperatyvų Europoje yra Italijoje – 39.600, Turkijoje – 33.857, Prancūzijoje – 22517, Ispanijoje – 20.050. Narių skaičius kooperatyvuose didžiausias yra Prancūzijoje – 26,1 mln., Vokietijoje – 22,2 mln., Olandijoje – 16,9 mln., Jungtinėje Karalystėje – 14,9 mln. ir Italijoje – 12,6 mln. Daugiausiai darbuotojų kooperatyvuose dirba Prancūzijoje – 1,2 mln., Italijoje – 1,1 mln., Vokietijoje – 860 tūkst. Beveik kiekvienas Olandijos suaugęs gyventojas yra kooperatyvo narys, Suomijoje – 85% gyventojų yra kooperatyvo nariais, Kipre – 65%, Norvegijoje, Švedijoje – 45%, Prancūzijoje – 40%. Didžiausia kooperatyvų metinė apyvarta yra Prancūzijoje – 2015 m. siekė 307 mlrd. Eur.,Vokietijoje – 195 mlrd. Eur., Italijoje – 150 mlrd. Eur, Olandijoje – 81 mlrd. Eur. Europoje 2015 m. daugiausiai kooperatyvų (36% ) buvo pramonės ir paslaugų srityje (61.964), 30,3% – žemės ūkyje (51.392), 22,2% gyvenamųjų namų statyboje. Daugiausiai kooperatyvo narių – 60,4 mln. turėjo kooperatyvai teikiantis finansines, bankų paslaugas, 37,4 mln. vartotojų ir 16,7 mln. draudimo kooperatyvai.
daugiau...
Lietkoopsąjungos narių ataskaitinis susirinkimas

2016-04-27

2016 m. balandžio 26 d. Vilniuje įvyko Lietuvos  kooperatyvų sąjungos narių atstovų ataskaitinis susirinkimas. Lietkoopsąjungos valdybos pirmininkas Robertas Miliauskas pristatė Lietkoopsąjungos valdybos 2015 metų darbo ataskaitą. Valdybos pirmininkas pranešime pažymėjo, kad konsoliduota Lietkoopsąjungos narių mažmeninė prekių apyvarta per ataskaitinius metus išaugo 10 procentų, akcentavo Sąjungos narių pasiektus gerus veiklos rezultatus. Narių atstovų susirinkimas patvirtino Lietkoopsąjungos valdybos  ataskaitą, 2015 metų finansinę atskaitomybę, pelno paskirstymą, Lietkoopsąjungos 2016 m. pajamų ir išlaidų sąmatą, išrinko audito įmonę Lietkoopsąjungos 2016 m. auditui atlikti, svarstė kitus aktualius kooperacijai klausimus.
daugiau...
KOOPERACIJOS PARKAS '16

2016-04-15

Jau tapo gražia tradicija, jog kiekvieną pavasarį Lietkoopsąjungos darbuotojai organizuoja Kooperacijos parko tvarkymą. Š.m. balandžio 15 d. buvo neišimtis. Su gera nuotaika, sutinkant pirmuosius pavasario žingsnius, Lietkoopsąjungos administracijos darbuotojai suskubėjo į Valkininkų miškų urėdiją (Varėnos raj.) Kooperacijos parką.
daugiau...
Naujametinis sveikinimas

2015-12-21

"Lietuvos metų gaminys'2015"

2015-12-14

Š.m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos vyriausybės rūmuose Ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius ir Lietuvos pramoninkų konfederacijos prezidentas Robertas Dargis įteikė aukso medalį UAB "Lietuviškas midus" už spiritinį gėrimą "Nemunas".
daugiau...
2015 metų Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų geriausių rezultatų apdovanojimai

2015-12-14

Š.m. gruodžio 10 d. Lietuvos parodų ir konferencijų centre vyko iškilmingas Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų vakaras, skirtas pagerbti ir apdovanoti geriausių rezultatų pasiekusius Rūmų narius. Sveikiname Lietuvos kooperatyvų sąjungos narį- UAB "ALYTAUS PREKYBA“, kuri tapo Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų 2015 m. konkurso "Geriausia įmonė (nevykdanti eksporto“ nugalėtoja.
daugiau...
„Verslo vilko“ nominaciją 2015 m.

Kas dvejus metus Molėtų turizmo ir verslo informacijos centras ir laikraštis „Vilnis“ rengią verslo nominacijų rinkimus. Į „Verslo vilko“ nominaciją pretendavo penki kandidatai. „Verslo vilko“taurę laimėjo Molėtų rajono vartotojų kooperatyvas. Ją įteikdamas direktorei Danutei Liutkevičienei Seimo narys Valentinas Stundys kalbėjo: „Nominantas“- geras pavyzdys, ką reiškia „verslo vilkas.“ Čia ne plėšrūnas, o tas, kuris užgrūdintas kelių dešimtmečių, sugebėjęs išsilaikyti ekonominėse transformacijose. Jam reikėjo išsilaižyti žaizdas, stotis ant kojų, kas rodo, jog nereikia niekada sustoti ir nusivilti. Tad tokiu vilku mūsų rajone yra Molėtų rajono vartotojų kooperatyvas.“
daugiau...
Monique Leroux išrinkta Tarptautinio kooperatyvų aljanso prezidente

2015 m. lapkričio 13 d. Antalijoje (Turkija) įvyko Tarptautinio kooperatyvų aljanso (toliau TKA) Generalinė Asamblėja kuri TKA prezidente išrinko Monique Leroux, „Desjardins“ kredito unijų grupės (Kanada) valdybos pirmininkę, TKA valdybos narę. „Desjardins“ kredito unijų grupė Kanadoje užima per 40 proc. bankinės rinkos. „Desjardins“ teikia visas bankines paslaugas, turi per 7 mln. kredito unijų narių ir klientų, kuriuos aptarnauja 46 tūks. darbuotojų. Didžiausios Kanados kredito unijų grupės „Desjardins“ turtas – 229 mlrd. Kanados dolerių. „Desjardins kredito unijų grupės atstovai prieš du dešimtmečius padėjo įsisteigti ir plėtoti veiklą kredito unijoms Lietuvoje. Tarptautinis kooperatyvų aljansas vienija 272 kooperatyvus atstovaujančias federacijas, sąjungas ir kitas organizacijas iš 94 šalių. TKA narė yra ir Lietuvos kooperatyvų sąjunga.
daugiau...
Kooperatyvai Portugalijoje

2015-11-02

Š.m. spalio mėnesį Lietuvos kooperatyvų sąjungos delegacija susipažino su kooperatyvų veikla Portugalijoje. Portugalijoje kooperatyvai ypatingai vaidina svarbų vaidmenį žemės ūkyje. Veikia daugiau kaip 750 ūkininkų kooperatyvų. Jiems tenka beveik 5 proc. šalies BVP. Pieno kooperatyvams tenka apie 70 proc. rinkos, 40 proc. vyno, 30 proc. alyvuogių bei alyvuogių aliejaus, 20 proc. vaisių ir daržovių rinkos. Portugalijoje 6 proc. gyventojų gyvena kooperatiniuose namuose. Šalyje yra apie 100 gyvenamųjų namų kooperatyvų, kurie jungia daugiau kaip 600 tūkst. gyventojų. Portugalijoje veikia daugiau kaip 3000 kooperatyvų: 160 vartotojų kooperatyvų, apie 500 paslaugų, 100 kredito unijų, 139 mokymo, 302 kultūros srityje, 71 gamybinis kooperatyvas, 17 žvejų, 209 socialiniai kooperatyvai ir jų skaičius didėja. Šalyje veikia apie 58 kooperatyvų sąjungos, 18 kooperatyvų federacijų ir konfederacijų. Nacionaliniu mastu kooperatyvus vienija: Confecoop – Portugalijos kooperatyvų konfederacija (vienija vartotojų, gamybinius, paslaugų, gyvenamųjų namų kooperatyvus), Portugalijos žemės ūkio kooperatyvų konfederacija CONFAGRI, kuri vienija žemės ūkio kooperatyvus ir António Sérgio kooperatyvas (vienija šalies ekonominius socialinius kooperatyvus ir kt. įmones). Minėtos nacionalinės 3 kooperatinės organizacijos yra Tarptautinio kooperatyvų aljanso narės. Vartotojų (prekybos) kooperatyvų vaidmuo nuo 1975 m. mažėja. 1974 m šalyje veikė 193 vartotojų kooperatyvai , tai dabar jų liko tik 30 proc., tačiau jie modernizavosi susijungė į COOP grupę, įsteigė didmeninės prekybos, logistikos, marketingo ir kitų prekybos paslaugų kooperatinę įmonę COOPLISBOA, kuri aptarnauja vartotojų kooperatyvus Lisabonos, Setubalio ir Santareno regionuose. Didžiausias ir moderniausias vartotojų kooperatyvas yra PLURICOOP, kuris valdo 27 parduotuves, vienija ir teikia paslaugas 55.000 nariams. Metinė mažmeninė apyvarta siekia beveik 35 mln. EUR. Šalyje kooperatyvų veiklą reglamentuoja bendras Kooperatyvų (kooperatinių bendrovių) įstatymas. Lietuvoje įstatyme minimalus kooperatyve kapitalas nereglamentuojamas, Portugalijoje jis yra nustatytas-5000 Eur. Portugalijoje kiekvienas narys turi turėti ne mažiau 3 pajus. Vieno pajaus didis 15 EUR. Norint turėti balsavimo teisę reikia įnešti 45 EUR. Skirstant grynąjį pelną kiekvienam Portugalijoje kooperatyvui privalomi atskaitymai mokymo tikslams (1 proc.). Portugalijoje jeigu yra narys - investuotojas, tai santykiai grindžiami sutartimi ir jie gali įgalioti savo atstovą, kuriam be balsavimo teisių suteikiama galimybė dalyvauti susirinkime, valdyboje ir teikti siūlymus su investicijomis susijusiais klausimais. Kooperacijos įstatymai numato, kad kiekvienas narys nepriklausomai nuo pajaus dydžio ir skaičiaus turi vieną balsą. Išimtis taikoma 2,3 lygio kooperatyvuose, sąjungose, kur kiekvienas narys, dažniausiai juridinis gali turėti daugiau balsų, priklausomai nuo nario dalyvavimo kooperatyvo (sąjungos) veikloje. Tačiau balsų skaičius griežtai ribojamas. Portugalijoje vienas narys negali tūrėti daugiau kaip 20 proc. visų balsų.
daugiau...
 
|1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| Toliau »