2015 m. lapkričio 13 d. Antalijoje (Turkija) įvyko Tarptautinio kooperatyvų aljanso (toliau TKA) Generalinė Asamblėja, kuri TKA prezidente išrinko Monique Leroux, „Desjardins“ kredito unijų grupės (Kanada) valdybos pirmininkę, TKA valdybos narę.

2015 m. balandžio 16 d. atidarytas Stakliškių senovinis bokšto muziejus.

2014 m. birželio 20 d. įsteigta Lietuvos kooperatyvų konfederacija.

2013 m. Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų sąjunga "LIETŪKIS" pažymi savo 90-mietį.

2012 m. spalio 31 - lapkričio 2 dienomis Mančesteryje (Jungtinė Karalystė) Tarptautinis kooperacijos aljansas trečią kartą organizavo Tarptautinę kooperatyvų gaminių, paslaugų parodą ICA EXPO-2012. Parodoje dalyvavo apie 60 kooperatinių organizacijų iš 35 šalių. Pirmą kartą tarptautinėje parodoje dalyvavo Lietuvos kooperatyvų sąjunga. Parodos dalyviai buvo supažindinti su Lietkoopsąjungos ir jos įmonių veikla. Parodoje dalyvavo ir savo produkciją eksponavo UAB “Lietuviškas midus“, KB „Vaisių sultys“, pristatyti UAB „Gulbelė“ ir UAB „Ukmergės duona“ duonos gaminiai.

2012 m. balandžio 4 d. įkurtas pirmasis Lietuvoje Kooperacijos parkas.

2012 m. Jungtinių Tautų Organizacijos Generalinė Asamblėja 2012 metus paskelbė Tarptautiniais kooperatyvų metais.

2010 m. KB Lietuvos kooperatyvų sąjungos įstaigta Vilniaus kooperacijos kolegija pažymėjo mokymo ir mokslo institucijos 65-metį ir kolegijos veiklos 10-metį.

2009 m. lapkričio 13 d. pirmieji Tautinio paveldo produktų sertifikatą gavo UAB "Pasvalio duona".

2009 m. balandžio 15 d. buvo pasirašyta tarp LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Paramos fondo Europos socialinio fondo agentūros ir kooperatinės bendrovės Lietuvos kooperatyvų sąjungos projekto "Lietuvos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) ir įmonių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas prisitaikant prie įmonių reikmių ir darbo rinkos pokyčių" finansavimo ir administravimo sutartis.

2007 m. balandžio mėn. įvyko kooperatinės bendrovės Lietuvos kooperatyvų sąjungos narių susirinkimas, patvirtinti strateginiai tikslai 2007-2009 metams.

2006 m. Konkurse “Lietuvos metų gaminys – 2006” dalyvavo ir pelnė aukščiausius apdovanojimus – aukso medalius: UAB “Lietuviškas midus” už midaus balzamą ŽALGIRIS ir UAB “Alytaus duona” už NAMINĘ duoną. Medalius Prezidentūroje įteikė LR prezidentas Valdas Adamkus.

2006 m. gruodžio mėn. Mančesteryje (Didžioji Britanija) įvyko Tarptautinio Kooperacijos Aljanso (TKA) Europos regiono Asamblėja, patvirtinti TKA Europos kooperatyvų įstatai, išrinkti nauji valdymo ir kontrolės organai.

2006 m. UAB “Kretingos žvėrininkystės ūkis” – stambiausias švelniakailių žvėrelių augintojas Baltijos šalyse pradėjo įgyvendinti investicinį projektą “Naujos kailinių žvėrelių fermos statyba”. Projekto bendra vertė – 1,3 mln.litų, iš jų, 44,1% sudaro lėšos, finansuojamos iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų.

2005 m. gruodžio mėn. Vilniaus kooperacijos kolegija pažymėjo gražų 60 metų jubiliejų.

2005 m. rugsėjo mėn. įvyko Kooperatinės bendrovės Lietuvos kooperatyvų sąjungos narių neeilinis susirinkimas, išrinkta nauja Sąjungos valdyba ir valdybos pirmininkas.

2005 m. Pradėtas vykdyti kooperacijos darbuotojų mokymo projektas “Kooperatinės bendrovės Lietuvos kooperatyvų sąjungos kooperatyvų ir įmonių dirbančiųjų ir vadovų informacinių technologijų naudojimo ir verslumo kompetencijų bei įgūdžių tobulinimas tenkinant ūkio poreikius ir darbdavių reikalavimus”, įgyvendinant 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento 2.2. priemonę “Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas”. Projekto bendra vertė 726,2 tūkst. litų, iš jų, Europos Sąjungos socialinio fondo skirta parama – 543,3 tūkst.litų, kas sudaro74,82% bendros projekto vertės.

2003 m. Lietkoopsąjungos narių atstovų susirinkime priimtas sprendimas pavadinimą “Lietuvos vartotojų kooperatyvų sąjunga” pakeisti nauju “Kooperatinė bendrovė Lietuvos kooperatyvų sąjunga”.

2003 m. liepos mėn. priimtas Europos Tarybos Reglamentas dėl Europos kooperatinės bendrovės (SCE) Statuto.

2003 m. Lietkoopsąjungos narių atstovų susirinkime patvirtintas Lietuvos vartotojų kooperatyvų sąjungos strateginis planas 2003-2006 metams, išrinkta nauja Sąjungos valdyba.

2003 m. Įsteigtas Lietkoopsąjungos duonos kepyklų susivienijimas "Duonos fabrikas".

2000 m. Įsteigta Lietkoopsąjungos KOOP's prekybos sistema.

1997 m. Lietkoopsąjungos narių atstovų susirinkime patvirtina Lietuvos vartotojų kooperacijos 1997-1999 m. programa, išrinkta nauja valdyba.

1995 m. Rajkoopsąjungos ir vartotojų kooperatyvai jungėsi į didesnius rajono vartotojų kooperatyvus, pamažu pereidami prie dvipakopės valdymo struktūros: rajono vartotojų kooperatyvas – Lietkoopsąjunga.

1995 m. Vartotojų kooperacijos įmonės reorganizuotos į vieno steigėjo uždarąsias akcines bendroves.

1994 m. Įvyko pirmasis Lietkoopsąjungos narių atstovų susirinkimas.

1993 m. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Kooperacijos (vėliau – Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų)) įstatymą ir juridiškai įteisino kooperatinį judėjimą bei nuosavybę. Patvirtinti nauji Lietkoopsąjungos įstatai, pakeista valdymo struktūra.

1991 m. Lietkoopsąjunga, kaip „Lietūkio“ veiklos tęsėja, atnaujino narystę Tarptautiniame kooperacijos aljanse.

1991 m. Lietkoopsąjunga atsiskyrė nuo SSRS vartotojų kooperatyvų sąjungos.

1940 m. „Lietūkio“ pagrindu įsteigta Lietuvos vartotojų kooperatyvų sąjunga (Lietkoopsąjunga).

1924 m. LKBS tapo Tarptautinės didmenų bendrovės nare.

1923 m. Įkurta Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų sąjunga „Lietūkis“.

1920 m. LKBS tapo Tarptautinio kooperacijos aljanso (TKA) nare.

1919 m. Priimtas Kooperacijos bendrovių ir jų sąjungų įstatymas.

1869 m. Vilniuje įkurtas pirmasis Lietuvoje vartotojų kooperatyvas.